วางแผนทำงานร่วมกัน

บนข้อมูล แผนที่

Ling คือแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันโดยมีข้อมูลแผนที่เป็นพื้นฐาน โดยจะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น สร้างข้อมูลแปลง เชื่อมต่อข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนงานร่วมกันของหลายภาคส่วน

บริการของเรา

จัดสรรพื้นที่

บนแปลงของคุณ

Ling มีเครื่องมือสำหรับวางผังพื้นที่แปลง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดค่าพิกัด และขนาดของแปลงออกมาเป็นหน่วยไทย ไร่ งาน วา สามารถกำหนดข้อมูลของแต่ละแปลงว่าเป็นแปลงสำหรับทำอะไร จัดการตารางงานบนแปลงนั้น หรือบันทึกข้อมูล กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนแปลงเพื่อตรวจสอบได้ อีกทั้งยังสามารถเปิดสิทธิให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมกันวางแผนงานบนพื้นที่เดียวกันได้

คำนวนข้อมูล

บนพื้นที่

Ling มีฟังก์ชั่นในการเชื่อมต่อกับข้อมูลของพื้นที่นั้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ค้นหาจำนวนประชากรบนพื้นที่นั้น หรือค้นหาความสูงของพื้นที่ในแต่ละจุดเพื่อวางแผนสำหรับสร้างท่อส่งน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นยังสามารถคำนวนหาอัตราส่วนต่างๆบนพื้นที่ เช่น จะใช้น้ำบนพื้นที่นี้กี่ลิตร หรือสามารถปลูกต้นไม้ได้กี่ต้น เพื่อเอาไว้วางแผนการทำงานต่างๆ

เก็บข้อมูลพื้นที่

ติดตามผลผลิต

สำหรับนักสำรวจที่ต้องการบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ สามารถใช้ Ling ในการบันทึกข้อมูลของแต่จะจุด แล้วอัปเดทข้อมูลลงบนพื้นที่นั้นได้ แพลตฟอร์มจะทำการเก็บข้อมูลพื้นที่เป็นค่าพิกัด และยังสามารถถ่ายภาพพร้อมพิกัดเพื่อแนบเข้าไปที่พื้นที่นั้นได้ เพื่อดูการเติบโตของพื้นที่ และนำมาเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละปี

ขายสินค้า

และบริการ

Ling มีพื้นที่สำหรับให้ผู้ใช้ทุกคนมาขายสินค้าของตัวเองแผ่านแอปพลิเคชั่นได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ใช้ทุกคนสามารถลงขายสินค้า และใส่อนาเขตที่ให้บริการได้ เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับเกษตรกร และผู้ให้บริการด้านการเกษตรได้มีช่องทางในการกระจายสินค้า และบริการได้มากขึ้น

6.9 M+

จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด

70 K+

จำนวนผู้ใช้งานต่อวัน